Follow
Kateřina Veselovská
Kateřina Veselovská
senior research associate, Institute of Formal and Applied Lingustics, Charles University in Prague
Verified email at ufal.mff.cuni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
902016
Ufal at semeval-2016 task 5: recurrent neural networks for sentence classification
A Tamchyna, K Veselovská
Proceedings of the 10th international workshop on semantic evaluation …, 2016
422016
Creating annotated resources for polarity classification in Czech.
K Veselovská, J Hajic, J Sindlerová
KONVENS, 296-304, 2012
302012
Czech Aspect-Based Sentiment Analysis: A New Dataset and Preliminary Results
A Tamchyna, O Fiala, K Veselovská
Proceedings of the 15th conference ITAT 2015, 95-99, 2015
232015
ÚFAL: Using hand-crafted rules in aspect based sentiment analysis on parsed data
K Veselovská, A Tamchyna
Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2014
182014
Czech subjectivity lexicon: A lexical resource for Czech polarity classification
K Veselovská
K. Gajdošová A. and Žáková (eds.), Natural Language Processing, Corpus …, 2013
172013
Resources for Indonesian sentiment analysis
OB Franky, K Veselovská
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 103 (1), 21-41, 2015
162015
Sentence-level polarity detection in a computer corpus
K Veselovská
Proceedings of the 20th Annual Conference of Doctoral Students. WDS, 167-170, 2011
152011
Sentiment analysis in Czech
K Veselovská
Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2017
142017
Sentence-level sentiment analysis in Czech
K Veselovská
Proceedings of the 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining …, 2012
142012
Subjectivity lexicon for Czech: Implementation and improvements
K Veselovská, J Hajiç, J Šindlerová
Journal for Language Technology and Computational Linguistics 29 (1), 47-61, 2014
112014
Czech SubLex 1.0
K Veselovská, O Bojar
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal …, 2013
102013
Why words alone are not enough: Error analysis of lexicon-based polarity classifier for Czech
K Veselovská, J Hajič Jr
Proceedings of the 3rd Workshop on Sentiment Analysis where AI meets …, 2013
82013
Prague English Dependency Treebank 1.0
J Hajič, S Cinková, K Čermáková, L Mladová, A Nedolužko, P Pajas, ...
Charles University in Prague, Prague, 2009
72009
On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech
K Veselovská
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015
62015
Tracing sentiments: Syntactic and semantic features in a subjectivity lexicon
J Šindlerová, K Veselovská, J Hajič Jr
Proceedings of the xVI EURALEx International Congress: The User in Focus …, 2014
52014
Using Czech-English parallel corpora in automatic identification of “it”
K Veselovská, GL Nguy, M Novák
The 5th Workshop on Building and Using Comparable Corpora, 112-120, 2012
52012
Členská negace a způsob jejího vyjadřování v současné češtině
K Veselovská
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010
42010
Alternace konstrukcí s aktorem a instrumentem v paralelním česko-anglickém závislostním korpusu.
J Šindlerová, V Kuboň, A Tamchyna, K Veselovská
Slovo a slovesnost 79 (1), 2018
32018
Building a corpus of evaluative sentences in multiple domains
J Šindlerová, K Veselovská
Corpus Linguistics 2013–Abstract Book, 273-275, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20