Seguir
Zbigniew Fedyczak
Zbigniew Fedyczak
Dirección de correo verificada de iee.uz.zgora.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
AC voltage sag/swell compensator based on three-phase hybrid transformer with buck-boost matrix-reactance chopper
J Kaniewski, Z Fedyczak, G Benysek
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (8), 3835-3846, 2013
1142013
Single-phase PWM AC/AC semiconductor transformer topologies and applications
Z Fedyczak, R Strzelecki, G Benysek
2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference …, 2002
862002
Bearing current path and pulse rate in PWM-inverter-fed induction
A Kempski, R Strzelecki, R Smolenski, Z Fedyczak
2001 IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialists Conference (IEEE Cat. No …, 2001
482001
New family of matrix-reactance frequency converters based on unipolar PWM AC matrix-reactance choppers
Z Fedyczak, P Szczesniak, I Korotyeyev
2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, 236-243, 2008
382008
Generation of matrix-reactance frequency converters based on unipolar PWM AC matrix-reactance choppers
Z Fedyczak, P Szczesniak, I Korotyeyev
2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1821-1827, 2008
382008
Interline power flow controller-probabilistic approach
R Strzelecki, G Benysek, Z Fedyczak, J Bojarski
2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference …, 2002
362002
Modelling and analysis of a matrix-reactance frequency converter based on buck-boost topology by DQ0 transformation
P Szczesniak, Z Fedyczak, M Klytta
2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, 165-172, 2008
352008
Review of three-phase PWM AC/AC semiconductor transformer topologies and applications
Z Fedyczak, R Strzelecki, K Sozański
Proc. Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion-SPEEDAM, B5-19, 2002
342002
Matrix-reactance frequency converters using an low frequency transfer matrix modulation method
Z Fedyczak, P Szczesniak
Electric power systems research 83 (1), 91-103, 2012
302012
Active and passive series compensation of common mode voltage in adjustable speed drive system
A Kempski, R Smolenski, E Kot, Z Fedyczak
Conference Record of the 2004 IEEE Industry Applications Conference, 2004 …, 2004
292004
Digital control circuit for class-D audio power amplifier
KP Sozanski, R Strzelecki, Z Fedyczak
2001 IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialists Conference (IEEE Cat. No …, 2001
272001
Matrix-reactance frequency converter based on buck-boost topology
Z Fedyczak, P Szczesniak, M Klytta
2006 12th International Power Electronics and Motion Control Conference, 763-768, 2006
262006
UPFC with matrix converter
R Strzelecki, A Noculak, H Tunia, K Sozanski, Z Fedyczak
EPE Conf., Graz, Austria, 1-9, 2001
262001
PWM AC voltage transforming circuits
Z Fedyczak
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003
252003
Toksyczność miedzi, cynku oraz kadmu, rtęci i ołowiu dla człowieka, kręgowców i organizmów wodnych
M Piontek, Z Fedyczak, K Łuszczyńska, H Lechów
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska/Uniwersytet Zielonogórski, 2014
222014
Study of matrix-reactance frequency converter with buck-boost topology
Z Fedyczak, P Szcześniak
PELINCEC 2005, 2005
222005
Three-phase PWM AC line conditioner based on the Cuk converter topology: study of the basic energetic properties
Z Fedyczak, R Strzelecki, K Skorski
EPE 99, 10, 1999
221999
Steady and transient states modelling methods of matrix‐reactance frequency converter with buck‐boost topology
IY Korotyeyev, Z Fedyczak
COMPEL-The international journal for computation and mathematics in …, 2009
212009
Modeling and analysis of three-phase hybrid transformer using matrix converter
Z Fedyczak, J Kaniewski
2007 Compatibility in Power Electronics, 1-6, 2007
212007
Three-phase self-commutated static VAr compensator based on Cuk converter topology
Z Fedyczak, R Strzelecki, R Kasperek, K Skórski
2000 IEEE 31st Annual Power Electronics Specialists Conference. Conference …, 2000
212000
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20