Follow
Ryszard Tadeusiewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Sieci neuronowe
R Tadeusiewicz
Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, 1993
11261993
Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów
R Tadeusiewicz, P Korohoda
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1997
5891997
Knowledge discovery approach to automated cardiac SPECT diagnosis
LA Kurgan, KJ Cios, R Tadeusiewicz, M Ogiela, LS Goodenday
Artificial intelligence in medicine 23 (2), 149-169, 2001
3322001
Medical image understanding technology
R Tadeusiewicz, MR Ogiela
Springer, Heidelberg, 2004
2712004
Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykĹ ‚adowymi programami
R Tadeusiewicz
2521998
Fault diagnosis of angle grinders and electric impact drills using acoustic signals
A Glowacz, R Tadeusiewicz, S Legutko, W Caesarendra, M Irfan, H Liu, ...
Applied Acoustics 179, 108070, 2021
1572021
Społeczność internetu
R Tadeusiewicz
Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2002
1512002
Sieci neuronowe
W Duch, M Nałęcz, J Korbicz, L Rutkowski, R Tadeusiewicz, AOW Exit
Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2000
1512000
Sygnał mowy
R Tadeusiewicz
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988
1431988
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny: Modele liniowe i nieliniowe
A Stanisz, R Tadeusiewicz
StatSoft, 2007
1422007
Rozpoznawanie obrazów
R Tadeusiewicz
PWN, W-wa., 1991
1411991
Modern computational intelligence methods for the interpretation of medical images
R Tadeusiewicz
Springer Science & Business Media, 2008
1272008
Systemy wizyjne robotĂłw przemysĹ ‚owych
R Tadeusiewicz
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1992
1071992
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych: przy użyciu programów w języku C
R Tadeusiewicz, B Leper, B Borowik, T Gąciarz
Wydawnictwa PAU, 2007
962007
Exploring neural networks with C
R Tadeusiewicz, R Chaki, N Chaki
CRC Press, 2014
902014
Wprowadzenie do sieci neuronowych
R Tadeusiewicz, P Lula
StatSoft, Kraków, 2001
872001
New trends in neurocybernetics
R Tadeusiewicz
Computer Methods in Materials Science 10 (1), 1-7, 2010
862010
Pattern recognition
R Tadeusiewicz, M Flasinski
PWN, Warsaw, 1991
861991
Statystyka w badaniach medycznych
JA Moczko, GH Bręborowicz, R Tadeusiewicz
Springer PWN, 1998
771998
BARF: A new direct and cross-based binary residual feature fusion with uncertainty-aware module for medical image classification
M Abdar, MA Fahami, S Chakrabarti, A Khosravi, P Pławiak, UR Acharya, ...
Information Sciences 577, 353-378, 2021
722021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20