Follow
Marijana Horvat
Marijana Horvat
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Verified email at ihjj.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku
M Horvat, B Štebih Golub
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36 (1), 1-21, 2010
212010
Glasovne promjene: nepostojano aie (problematizacija naziva, definicija i međuodnosa glasovnih promjena)
M Mihaljević, M Horvat
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33 (1), 289-304, 2007
132007
Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik
J Mikalja, M Horvat, D Gabrić-Bagarić
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2008
122008
O složenicama i sraslicama (na primjerima iz Voltićeva Ričoslovnika)
M Horvat, E Ramadanović
Filologija, 133-161, 2012
112012
Svašta pomalo, iliti, kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik koje složi otac Blaž Tadi (j) anović
B Tadijanović, M Horvat, E Ramadanović
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012
102012
Jezik Marulićeva djela Od naslidovan’ja Isukarstova i od pogarjen’ja tašćin segasvitnjih
M Horvat
Unpublished PhD thesis. University of Zagreb, 2005
102005
Primjeri preobrazbe u Ričoslovniku iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika Josipa Voltića
M Horvat, S Perić Gavrančić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37 (1), 29-40, 2011
82011
„Gramatika talijanska ukratko (1649.) Jakova Mikalje”, pogovor u: Jakov Mikalja
D Gabrić-Bagarić, M Horvat
Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik, 105-168, 2008
82008
Tvorba glagola u djelu Svašta po malo Blaža Tadijanovića
M Horvat, E Ramadanović
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jeziko slovlje 34, 133-153, 2008
82008
Fonološko nazivlje u hrvatskim gramatikama 19. stoljeća
Ž Brlobaš, M Horvat
Filologija, 49-66, 2006
82006
Izbor iz djela
M Divković, D Gabrić-Bagarić
Riječ, 2000
8*2000
Martina Kramarić i Andrea Radošević. 2016
VT Barbarić, M Horvat
Besjede fra Matije Divkovića, 7-36, 0
8
Jezik hrvatskih znanstvenih tekstova u 20. stoljeću
M Horvat, L Hudeček, M Mihaljević
72018
Regensburški dijakronijski korpus hrvatskoga jezika–CroDi
E Hansack, B Hansen, V Wald, M Horvat, S Perić Gavrančić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (1), 1-19, 2016
62016
Besjede fra Matije Divkovića
VT Barbarić, M Horvat, M Kramarić, A Radošević
Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016
62016
Matija Divković
M Horvat
Sto čudesa aliti zlamen’ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije, 483-493, 2013
62013
Tvorba riječi u hrvatskim dopreporodnim gramatikama
M Horvat, B Štebih Golub
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38 (2), 295-326, 2012
62012
Imenički tvorbeni modeli u djelu Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.)
M Horvat
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32, 109-126, 2006
62006
Crkvenoslavenski elementi u starohrvatskim oporukama
M Horvat
62005
Tvorenice motivirane osobnim imenom u jeziku hrvatskih medija
M Horvat, B Štebih Golub
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20